Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski
Intronizacja.pl

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ POŚWIĘCONEJ INTRONIZACJI
JEZUSA KRÓLA POLSKI. ZAPRASZAMY!

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.intronizacja.pl/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif
There was a problem loading image http://www.intronizacja.pl/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif
There was a problem loading image http://www.intronizacja.pl/images/obrazki/obrazek_JL.jpg
There was a problem loading image http://www.intronizacja.pl/images/obrazki/obrazek_JL.jpg

Marsz ostatniej szansy

marszw-wa

Z ust do ust snuje się wieść o raz po raz pojawiających się w polskich miastach Marszach dla Jezusa Króla Polski. Przechodnie stają zdumieni, widząc wyłaniający się z oddali potężny, zwarty tłum rozmodlonych ludzi, poprzedzany figurką Jezusa Króla Polski, a uzbrojony w liczne obrazy, flagi i transparenty głoszące, że Jezus jest Królem Polski, i wzywające daną społeczność i cały Naród do dokonania Jego Intronizacji. Barwny orszak królewski robi wrażenie, ale też zmusza do refleksji, o co w tym wszystkim chodzi? Czym są w swej istocie Marsze dla Jezusa Króla Polski?

Read More

Jeślibyśmy uważnie prześledzili życie ziemskie Pana Jezusa, to zauważymy, że podczas Jego trzyletniej działalności najważniejszymi wydarzeniami były Jego „marsze” na Jerozolimę – centrum życia religijnego i politycznego narodu żydowskiego. Choć Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby ocalić ludzkość i aby stanąć na jej czele jako jej jedyny Bóg i Król, to jednak swą misję rozpoczął od jednego, pierwszego i konkretnego narodu. Stąd Jego usiłowania, by przekonać władze tego narodu o swych królewskich i boskich prerogatywach i by zyskać ich akceptację. Za każdym jednak razem Jezus był, jako Mesjasz-Król Izraela, odrzucony przez władze świeckie i duchowne Jerozolimy, które szukały tylko sposobności, aby Go pojmać i zabić.

Obecne Marsze dla Jezusa Króla Polski nawiązują do tamtych Jego „marszy” na Jerozolimę sprzed dwóch tysięcy lat, a zwłaszcza do ostatniego (Niedziela Palmowa), który był marszem ostatniej szansy dla tego miasta. Na czele jego jechał na osiołku Jezus – Król Izraela, by wypełnić najważniejsze proroctwo Starego Testamentu, mówiące o panowaniu Mesjasza nad światem (zob. Za 9,9n).  Była to Jego ostatnia próba ocalenia Jerozolimy i całego narodu żydowskiego - jeśliby Go uznali swym Królem - niestety z winy przywódców tego narodu nieudana.

Dramaturgię tego marszu ostatniej  szansy Mesjasza-Króla na Jerozolimę najlepiej uwypukla Ewangelia według świętego Łukasza. Zapoznajmy się z fragmentami opisu tego wydarzenia: I przyprowadzili je (oślę) do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom”. Odrzekł: „Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”. Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz (…) powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia” (Łk 19,35n).

Uroczysty, królewski wjazd Jezusa Króla do Jerozolimy, a ściślej do świątyni jerozolimskiej, która była tronem Boga Izraela, zakończył się Jego męczeńską śmiercią. Wkrótce potem Jerozolima wraz ze świątynią została doszczętnie zniszczona, a jej  mieszkańcy wymordowani. Z tego totalnego pogromu zostali uratowani tylko ci, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Królem Izraela. Dziś ludzie także mają świadomość nadchodzącej na świat zagłady; dla ludzi wierzących jest zapowiadaną przez Pismo Święte karą. Dlatego Marsze dla Jezusa Króla Polski nazywamy marszami ostatniej szansy dla tych miast, w których się odbywają, a także dla całej naszej Ojczyzny, gdyż poprzedzają one czas kary, który już na całą ziemię nadchodzi. Czy jednak dana społeczność uzna Jezusa swym Królem, który przychodzi do nas dziś jeszcze jako szansa na ocalenie w symbolu figurki, obrazu lub transparentu? Czy cały Naród Polski uzna Go swym Królem poprzez Intronizację, dokonaną uroczyście przez władze państwowe i kościelne, jak tego Pan Jezus domaga się w objawieniach udzielonych S.B. Rozalii Celakównie? Wydaje się, że z winy władz państwowych i kościelnych, a także z winy ludzi „wyzwolonych” spod panowania Boga, zbuntowanych wobec Jego praw i nakazów, i tym razem ta próba ocalenia Polski poprzez Intronizację Jezusa na Króla Polski, a w konsekwencji i innych narodów świata, zostanie zmarnowana.

Nie traćmy jednak nadziei. Do Marszów dla Jezusa Króla Polski, przechodzących przez polskie miasta, przyłącza się coraz więcej osób świadomych powagi sytuacji i szczerze dokonujących aktów Jego Intronizacji. Wierzymy, że również w naszych czasach, tak jak kiedyś, zostanie uratowana ta wierząca i świadoma reszta naszego Narodu, która uzna i ogłosi Jezusa Królem Polski.

ks. Tadeusz Kiersztyn

Pobierz artykuł w .pdf» 


Nadchodzi Jezus Król Polski

obrazek_JL  

Obraz ten zawiera bardzo ważne przesłanie. Mamy jako Naród do wyboru albo uznać Jezusa Króla Polski, albo doświadczyć kary żywiołów zapowiedzianej w Piśmie Świętym, Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej i przez S.B. Rozalię Celakówną.
Ponieważ ziemię pokrył już kir śmierci i we wszystkich miejscach globu panują nieprzeniknione ciemności grzechu, nastał czas kary (zob. Iz 24). Nad Polskę ze wschodu nadciąga żywioł ognia, z zachodu żywioł wody, a całą ziemię pustoszą tornada, straszliwe wulkany i trzęsienia ziemi.
Jednakże Polsce i narodom świata, zanim grom uderzy z nieba, Bóg daje ostatnią szansę ocalenia. Jest nią Intronizacja Jezusa Króla Polski – całkowite i dobrowolne poddanie się pod berło Jego władzy.
Jeśli chcesz uratować siebie, swoich bliskich, przyjaciół, znajomych i polski Naród, zachęcaj innych i sam dokonaj Aktu Intronizacji Jezusa Króla Polski.
Nie ulegaj złudzeniom i zwodzeniom ani fałszywym obietnicom. Jest tylko jedno, autentyczne nabożeństwo, siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne, poprzez które ważnie dokonasz Aktu Intronizacji Jezusa Króla Polski.
Nabożeństwo Intronizacyjne zostało opracowane przez Biuro Postulacji S.B. Rozalii Celakówny w roku 2003 i tylko ono niesie Tobie i Polsce łaskę ocalenia. Jego wiarygodność potwierdzają: Fundacja Serca Jezusa, Stowarzyszenie „Róża”, Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”.

Kontakt tel. (12) 285 60 98; 266 27 64
www.intronizacja.pl                      www.rozalia.krakow.pl

fot. Anna Wilowska

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.intronizacja.pl/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif
There was a problem loading image http://www.intronizacja.pl/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif

Korespondencja Samorządnej Polski z abp. M. Gołębiewskim

 

Drodzy Czytelnicy portalu intronizacja.pl,

ulegając namowom wielu z Was, publikujemy zapis korespondencji Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” z abp. Marianem Gołębiewskim, przewodniczącym Zespołu Episkopatu Polski ds. społecznych aspektów Intronizacji Chrystusa Króla.

Pełną dokumnetację tej korespondencji możecie znaleźć również w 10. numerze Biuletynu „Samorządna Polska”.

Zapraszamy do uważnej lektury...

Read More

Pierwszy listy „Samorządnej Polski” i odpowiedź ks. abpa M. Gołębiewskiego»

Odpowiedź Ruchu Obrony RP „Samorządna Polska” na list ks. Arcybiskupa»

Odpowiedź Kurii wrocławskiej»

Ponowny Apel Ruchu Obrony RP „Samorządna Polska”»

List-odpowiedź ks. abpa M. Gołębiewskiego na Ponowny Apel oraz odpowiedź Ruchu Obrony RP „Samorządna Polska” - list ks. T. Kiersztyna»

Ryjewo_2

Wspólnoty Intronizacyjne Jezusa Króla Polski zapraszają wszystkich, którzy w Intronizacji Jezusa Króla Polski upatrują ocalenia naszej Ojczyzny, do Ryjewa k/Kwidzynia, w dniu 11 czerwca 2011 roku, na uroczyste odnowienie Aktu Intronizacji Jezusa Króla.

Program uroczystości:

11.00 - Msza Święta.

Po Mszy Świętej - przemarsz pod pomnik Jezusa Króla (około 1km) i wspólna modlitwa.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.intronizacja.pl/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif
There was a problem loading image http://www.intronizacja.pl/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif

figura_Ustron

NOWY POMNIK JEZUSA KRÓLA POLSKI

Pomnik Jezusa Króla został wzniesiony przy kościele w Ustroniu-Zawodziu, który jest zarazem wotum o wyniesienie na ołtarze S.B. Rozalii Celakówny. 

 Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu
 Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu
 Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu
 Pomnik Jezusa Króla w Ustroniu    

Read More

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.intronizacja.pl/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif
There was a problem loading image http://www.intronizacja.pl/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif

Ostrzeżenie przed Oświadczeniem

 

Oświadczenie Kurii Krakowskiej w sprawie działalności ks. Piotra Natanka zostało wykorzystane przez wrogów Jezusa Króla do postponowania i ośmieszania działań zmierzających do Jego Intronizacji przez Naród Polski.

Read More

Informacyjne portale internetowe i inne nośniki informacji, jak: prasa, radio i telewizja dopatrują się w powyższym oświadczeniu przyczyn ataku Kurii Krakowskiej na ks. Piotra Natanka rzekomo z powodu głoszonej przez niego Intronizacji Jezusa Króla Polski. Jest to oczywista manipulacja tekstem Oświadczenia, w którym ani razu nie pada zarzut pod adresem ks. Piotra Natanka, że prowadzi negatywnie ocenianą przez kościół krakowski działalność na rzecz Intronizacji Jezusa Króla Polski. Ponieważ prowadzona przez media akcja przypisywania ks. Piotrowi Natankowi w nawiązaniu do Oświadczenia Kurii Krakowskiej głównej roli w prowadzonych w Polsce działaniach na rzecz uznania Pana Jezusa Królem Polski jest podjęta w celu ich zdyskredytowania w oczach wiernych, można się tylko domyślać, że kreuje ją najciemniejsza opozycja do Boga i naszej wiary. Niestety w podobny sposób wykorzystują to Oświadczenie do zwalczenia Intronizacji Jezusa Króla Polski także niektórzy biskupi.

By zrozumieć przewrotność tej intrygi, trzeba wziąć pod uwagę dwa fakty:

 1. Ks. Piotr Natanek włączył się w ogólnopolski ruch religijny promujący Intronizację Jezusa Króla Polski dość późno, bo dopiero od 2007 roku (ruch ten trwa przynajmniej od roku 1996, tj. od chwili otwarcia procesu kanonizacyjnego S.B. Rozalii Celakówny) i próbował mu nadać mylny kierunek na Intronizację Jezusa Króla Wszechświata (zob. wydaną i propagowaną przez niego Nowennę ku czci Chrystusa Króla).
 2. Kuria Krakowska w swym Oświadczeniu – zredukowanym zresztą do samych ogólników – nie oskarża ks. Piotra Natanka z powodu jego zaangażowania na rzecz Intronizacji, ale wyraźnie zarzuca mu niesubordynację jurysdykcyjną i uznaje za szczególnie naganną jego szeroko rozwiniętą akcję (jak wynika z tekstu Oświadczenia) na rzecz nawrócenia Unii Europejskiej, Episkopatu Polski czy Żydów. Kwestionuje także wiarygodność jego nauczania, które przeważnie bazuje na objawieniach różnych nawiedzonych osób, co, niestety, wydaje się być zarzutem słusznym.

Wobec powyższego akcja propagandowa przeciwko Intronizacji Jezusa Króla Polski przeprowadzona przez mass media w nawiązaniu do Oświadczenia Kurii Krakowskiej jest wyjątkowo przewrotna i nieuczciwa. Dlatego ostrzegam wszystkich wierzących, by nie dali się wilkom odłączyć od Jezusa Króla Polski.

ks. Tadeusz Kiersztyn

Intronizacja Jezusa Króla Polski
Intronizacja.pl

Ks. Tadeusz Kiersztyn

Wyraź poparcie!

Ilość odwiedzin:

Dzisiaj 49

Wczoraj 118

Tydzień 275

Miesiąc 167

Wszystkie 155176

DMC Firewall is a Joomla Security extension!