Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

OBRAZ JEZUSA KRÓLA POLSKI

DANIELA POCENTA

Daniela_Pocenta1. Życiorys i twórczość

Daniela Pocenta ur. 26.11.1936 r. w Kamieńczyku nad Bugiem.

Ukończyła Liceum Plastyczne w Białymstoku, później studia nauczycielskie – filologia polska. Po sześciu latach pracy w zawodzie nauczycielskim podjęła studia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Sztuk Pięknych – kierunek rzeźba. W 1969 r. ukończyła studia i podjęła pracę w Łochowskim Liceum Ogólnokształcącym.
Praca rzeźbiarza wymagała urządzenia kosztownej pracowni, a praca z młodzieżą nie pozwalała na pełne oddanie się sztuce. Zaczęła uprawiać malarstwo. Maluje portrety, krajobrazy, martwe natury. Przez pewien czas zajmowała się pracą przy gobelinach.
Zafascynowana urodą przyrody oddaje jej uroki w sposób realistyczny.
Nie usiłuje, a może nie chce, poszukiwać awangardowych rozwiązań.
Prace jej znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Obrazy sakralne jej twórczości znalazły miejsce w sześciu kościołach i dwóch kaplicach:

  1. Kościół św. Rodziny w Białymstoku - „Święta Rodzina”
  2. Sanktuarium Matki Bożej w Osuchowej

a) „Chrystus Król Polski” (2 obrazy: w kościele i w klasztorze)

b) „Matka Boża Królowa Polski” (kopia)

  1. Sanktuarium w Chludowie (k. Poznania) – „Chrystus Król Polski”
  2. Kamionna (k. Łochowa)

a) „Matka Boża Nieustającej Pomocy” (kopia)

b) „Męczennicy Podlascy”

c) „Bł. ks. Michał Woźniak” jeden ze 100 męczenników

  1. Gródek n/Bugiem (diecezja drohiczyńska) - „Św. Jerzy Popiełuszko”
  2. Kaplica seminaryjna w Drohiczynie - „Jezus Chrystus Król”
  3. Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie

a) Chrystus Król „Chrystus łamiący chleb” (kopia)

b) „Św. Józef”

c) „Matka Boża Nieustającej Pomocy” (kopia)

d) „Matka Boża Fatimska”

Przez 36 lat dekorowała Groby Pańskie w okresie Wielkiego Postu.

2. Obraz Jezusa Króla Polski

Jezus_Krol_PolskiNajbardziej obecnie znany - dosłownie na całym świecie - obraz namalowany przez p. Danielę, to wizerunek Jezusa Króla Polski, rozpowszechniony na obrazkach z modlitwą o Intronizację Jezusa Króla w kilkusettysięcznym nakładzie. Stał się symbolem Intronizacji Jezusa Króla w Narodzie Polskim.

Opis obrazu Jezusa Króla Polski

Najważniejszym i najbardziej czytelnym symbolem tego obrazu jest korona z czterema orłami. Artystka nawiązała do korony - wotum, która znajduje się w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

Wotum – szczerozłota korona została zaprojektowana i wykonana przez znanego krakowskiego artystę, p. Tadeusza Rybskiego. Obwód korony (54 cm) odpowiada obwodowi głowy posągu Serca Jezusa, stojącego w ołtarzu głównym Bazyliki.

Korona symbolizuje królewską władzę Pana Jezusa nad Polską, a zarazem nawiązuje do mistycznych przeżyć Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, która modląc się w tejże Bazylice, wielokrotnie przeżyła wizję, mówiącą o tym, że królowanie Jezusa, z woli Bożej, ma rozpocząć się od Polski, by następnie objąć inne kraje świata. Te treści zostały ujęte przez artystę w następujący sposób:

Na opasce wspierają się cztery polskie orły, które wznosząc swe skrzydła ku górze, podtrzymują ziemski glob (kula wykonana z malachitu) zwieńczony krzyżem chwały. Sama opaska ozdobiona została bardzo wymownymi symbolami. Dół i górę opaski zdobią gałązki krzewu ciernistego. Z tych gałązek człowiek na znak szyderstwa z władzy królewskiej Jezusa uplótł i włożył niegdyś na głowę Zbawiciela koronę wzgardy. Duch zadośćuczynienia za tamtą zbrodnię skłania dziś ludzi miłujących Boga do uznania Jego królewskiej władzy i wyrażenia jej w symbolu innej korony. Dlatego korona z ciernia zostaje zamieniona na szlachetny kruszec, na koronę ze złota, ofiarowaną ze czcią Miłości.

W tylnej części opaski umieszczone zostały daty: 1920, 1921 i 1951. Są to daty kolejnych aktów Poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa, dokonanych przez Episkopaty Polski. Duchową istotę tych aktów wyraża napis umieszczony na przedzie opaski: Króluj nam, Chryste! Po bokach, na kartuszach pokrytych czerwoną emalią widnieją dwie greckie litery: Alfa i Omega (Początek i Koniec). Oznaczają one władzę boską Chrystusa, który jest początkiem i końcem naszego życia i całego świata. Na wewnętrznej stronie opaski umocowana została złota tabliczka z krótką notą: Staraniem Fundacji Serca Jezusa od Czcicieli Bożego Serca w imieniu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny w dniu 24 listopada 1996 r.

Więcej na ten temat Korona - wotum

A oto dalszy opis obrazu wg wizji artystycznej p. Danieli:

Król Polski ubrany jest w purpurowy płaszcz królewski spięty klamrami, na których widnieją greckie litery alfa i omega – znaczenie liter jak w koronie wotum: Alfa i Omega - Początek i Koniec - oznaczają władzę boską Jezusa Króla, który jest początkiem i końcem naszego życia i całego świata.

Spod rozchylonego płaszcza widać ryngraf z symbolem Matki Bożej: litera M i złota róża.

Na palcu prawej ręki pierścień władzy królewskiej. Na dłoniach znaki męki – ślady po gwoździach.

W lewej dłoni berło zakończone kulą ziemską opasaną cierniami, z których człowiek uplótł Jezusowi koronę wzgardy na znak szyderstwa z Jego władzy królewskiej. Nad kulą płomień – symbol duchowej władzy Jezusa Króla nad światem.

Pani Daniela maluje kolejny obraz Jezusa Króla. Gdzie znajdzie on miejsce? Tego jeszcze nie wiemy. Gotowy czeka na otwarcie mu drzwi do jakiegoś sanktuarium czy kościoła, w którym Pan Jezus Król mógłby odbierać należną Mu cześć. A oto gotowy obraz:

Wizerunek Jezusa Króla wraz z modlitwą o Intronizację w Polsce od 10 lat rozpowszechniany w setkach tysięcy egzemplarzy był źródłem siły do pokonywania trudności i niósł nadzieję, że Polska będzie prawdziwie wolna - Chrystusowa. Nadzieje spełniły się: 19 listopada 2016 r. Naród Polski, w osobach przedstawicieli władzy świeckiej i duchownej, dobrowolnie podda się pod panowanie Jezusa Króla:

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie (frag. Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana).

3. Dorobek artystyczny Danieli Pocenty

Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty
Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty
Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty
Obrazy Danieli Pocenty    

DMC Firewall is a Joomla Security extension!