Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

JEZUS KRÓL W TRADYCJI KOŚCIOŁA

 

Wiara Kościoła w królewską godność Jezusa – czasy Ojców

dr Marcin Majewski

Prawda o królewskiej godności Jezusa jest bardzo głęboko przeżywana przez chrześcijan pierwszych wieków. Wskazują na to nie tylko starożytne pisma chrześcijańskie, lecz także ikonografia. To właśnie z tamtego okresu pochodzi, tak popularny do dziś w ikonografii chrześcijańskiej, wizerunek Chrystusa Pantokratora, czyli Wszechwładcy – Króla zasiadającego na tronie...

Więcej...


Sobór Nicejski i dogmat o Jezusie Królu

Piotr Pikuła

Idea królowania Jezusa jest obecna szczególnie w nauczaniu o rzeczach ostatecznych. Pierwsi chrześcijanie żyli w głębokim przeświadczeniu o zwycięstwie, które Jezus już odniósł. Wiedzieli, że Jezus już króluje. Wiara w przyszłe, nadchodzące Królestwo wypływa z wiary w aktualne królowanie Jezusa. Takie przekonanie zaowocowało włączeniem go do symbolu wiary...

Więcej...


Królestwo Jezusa "dla tego świata"

Książę Kardynał Adam Stefan Sapieha (przedruk)

Przeciwnicy Intronizacji (w tym nawet biskupi!) posługują się chwytliwym, wyrwanym z kontekstu cytatem biblinym: Królestwo moje nie jest z tego świata (słowa Pana Jezusa w rozmowie z Piłatem). Co oznaczają te słowa, tak często nadużywane? Głos w tej sprawie oddajemy „Księciu niezłomnemu”, kardynałowi Adamowi Sapiesze...

Więcej...


Intronizacja w świetle dogmatycznego nauczania Kościoła

Piotr Pikuła

Intronizacja Jezusa na Króla Polski wymaga pogłębienia refleksji nad tajemnicą Syna Bożego. Źródłem rozważań chrystologicznych jest Objawienie Boże, czyli Pismo Święte i Tradycja, interpretowane przez Magisterium Kościoła. Przekazana w Objawieniu nauka stanowi podstawę dogmatycznych twierdzeń Kościoła, na fundamencie których dzieło Intronizacji Jezusa na Króla Polski znajduje niewzruszone oparcie...

Więcej...


Jezus Król w nauczaniu papieskim XIX i XX w.
Dramatyczne wołanie o królowanie Jezusa nad narodami...

dr Marcin Majewski

Wołanie papieży XIX i XX w. o Intronizację Jezusa Króla w narodach jest niezwykle stanowcze, pełne autorytetu i bardzo dramatyczne. Kontekstem tego usilnego nawoływania jest zaawansowana i wciaż postepująca dechrystianizacja i okultyzacja świata niegdyś chrześcijańskiego....

Więcej...


Papieże o królestwie Jezusa Chrystusa
Wybór wypowiedzi

Benedykt XVI
Jezus z Nazaretu jest tak bardzo Królem, że tytułem Królewskim stało się Jego Imię...

Więcej...


Jezus Król zwyciężył
Kilka refleksji na temat katolickiej nauki o Szatanie

Piotr Pikuła

Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Są to słowa wyznania wiary, którego nie zrozumiemy bez bolesnego kontekstu grzechu pierworodnego. Tego z kolei nie pojmiemy bez uświadomienia sobie przerażającej tajemnicy zła osobowego...

Więcej...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!