Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

Modlitwa różańcowa za Ojczyznę

biuletyn 10 jpg

Drodzy Czciciele Jezusa Chrystusa Króla,

 Serdecznie zachęcamy wszystkich Czcicieli Jezusa Chrystusa Króla, wraz z najbliższymi sąsiadami, rodzinami i znajomymi do wzięcia udziału, wspólnie z nami, w Modlitwie Różańcowej za Ojczyznę. Motywację, intencje i formę przeprowadzenia Modlitwy zamieszczamy w Biuletynie Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, Króluj nam, Chryste! Nr 10Modlitwa Różańcowa za Ojczyznę, maj 2024 r.

Wyrażamy także naszą głęboką wdzięczność za dotychczasowe wspieranie Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, szerzenie kultu Jezusa Chrystusa Króla w Polsce oraz za zaangażowanie w budowanie Polski Chrystusowej – Królestwa Jezusa Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu i Rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Przewodniczący Zarządu

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych

Bp dr Stanisław Jamrozek

 

Pismo do Czcicieli Jezusa Chrystusa Króla

Biuletyn Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla nr 10.

 

 

projekt-Rozalia-Celakowna_1

5. rocznica zakończenia procesu kanonizacyjnego

S.B. Rozalii Celakówny na szczeblu diecezjalnym

ZAPROSZENIE
na Mszę św. z okazji piątej rocznicy zakończenia procesu kanonizacyjnego S.B. Rozalii Celakówny na szczeblu diecezjalnym

Bardzo ważne wydarzenie na Wawelu!!!


W związku z piątą rocznicą zakończenia procesu beatyfikacyjnego S.B. Rozalii Celakówny na szczeblu diecezjalnym, Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” zaprasza na Mszę św. dziękczynną za ukończony proces oraz o rychłe wyniesienie na ołtarze Służebnicy Bożej.
Msza św. odbędzie się w niedzielę 22  kwietnia 2012 r. w Katedrze Wawelskiej o godz. 17.30 przed ołtarzem św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Tego samego dnia o godz. 15.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie będzie miało miejsce spotkanie modlitewne przy grobie S.B. Rozalii Celakówny.

PRO MEMORIA

portret

Dobrobyt, pokój i ład społeczny w każdym państwie zależą od obowiązujących w nim praw i od ludzi, którzy w imieniu narodu sprawują władzę. Złe prawa rodzą niesprawiedliwość. Podobnie sprawowanie władzy przez złych ludzi musi przynieść narodowi opłakane skutki. W świetle Ewangelii jest rzeczą oczywistą, że ludzie obywający się bez Boga lub z powodu grzechów pozbawieni łaski uświęcającej nie są zdolni do autentycznie dobrego działania — zwłaszcza na dłuższą metę. (...)
Wielu ludzi w Polsce widzi możliwość radykalnego wyjścia z tego impasu. Władzę w Polsce trzeba powierzyć w królewskie dłonie Jezusa Chrystusa. Bóg w osobie swego Syna dał światu Króla. Władza Jego nie jest iluzoryczna. Jest wszechpotężna mocą samego Boga.Tylko pod rządami Chrystusa Króla miłość może zwyciężyć i przed narodem nie ma innej przyszłości, jak to zwycięstwo.
Nie można zarazem mniemać, że na skutek aktu intronizacji Chrystus sam zstąpiłby z nieba, by stać się głową naszego państwa. Jego panowanie wypełnia się w sposób duchowy, a zostaje zmaterializowane w sferze doczesności przez ludzi Boga uznających i Jemu posłusznych. Wszystko jednak zaczyna się od świadomego i dobrowolnego aktu intronizacji, dokonanego przez tych, którzy za Ojczyznę są odpowiedzialni.
Narodzie Polski, masz prawo dokonać wyboru i nie daj się zwieść!

Ks. Tadeusz Kiersztyn 1996

Marsz w Warszawie 2012

 

Zdjęcia z akcji Apostołów Jezusa Króla Polski podczas Marszu Obudź się Polsko! 29 września 2012 r. w Warszawie.

 Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012
 Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012
 Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012   

 ZAPISKI ROZALII

 

Rozia2

 Wokół misji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, a zwłaszcza jej przesłania narosło wiele mitów i kontrowersji. Od wielu lat próbujemy wyjaśniać w kontekście Pisma Świętego istotę idei zawartej w przesłaniach Rozalii, swoje rozważania opierając na sporządzonych przez nią tekstach źródłowych.

 Rozalia w ciągu swojego życia - na wyraźne żądania kolejnych spowiedników - sporządziła bardzo dużo zapisków dotyczących jej życia duchowego. Niestety nie wszystkie zachowały się do dnia dzisiejszego. Dużą część swoich pism sama spaliła w przypływie zwątpienia (spaleniu uległy wszystkie pisma sporządzone na życzenie pierwszego spowiednika o. Henryka Jakubca, ale także część listów pisanych do o. Władysława Całki i ks. Zygmunta Dobrzyckiego), pewien korpus zaginął z kolei podczas okupacji niemieckiej.

 

Do dziś zachowały się następujące pisma:

- Notatki i wspomnienia z życia – pisane na polecenie ks. Władysława Całki, obejmują okres od dzieciństwa do 1931 roku;
- Listy do kierownika sumienia – listy z lat 1931-1936 pisane do o. Władysława Całki;
- Wyznania z przeżyć wewnętrznych – listy, notatki tygodniowe i teksty dokumentalne pisane na życzenie ks. Kazimierza Dobrzyckiego, obejmują okres od 1937 roku do 1944 roku;
- Odpowiedzi na pytania dla ostatniego kierownika sumienia – spisane w latach 1938-1943

Wszystkie te zachowane pisma Rozalii zebrał i opracował ks. Kazimierz Dobrzycki.

W naszym dziale o Rozalii będziemy sukcesywnie umieszczać poszczególne części zapisków sporządzonych przez Służebnicę Bożą. Zaczynamy od Notatek i wspomnień z życia. Publikując te materiały, zachowujemy oryginalną pisownię, tzn. wszystko pozostaje w takim kształcie, w jakim znajduje się w rękopisie (dlatego w tekstach mogą znaleźć się zarówno błędy interpunkcyjne, jak i błędy innego rodzaju, jak np. ortograficzne, stylistyczne itp.), uznaliśmy bowiem, że każda ingerencja w tekst powoduje jego zaciemnienie, a ważne jest, by czytelnik miał kontakt z tekstem oryginalnym, nawet jeśli niektóre jego fragmenty pozostają niejasne. Życzymy zatem miłej lektury, żywiąc nadzieję, że wiele osób znajdzie w tych tekstach prawdziwą strawę duchową, która przyczyni się zarówno do duchowego wzrostu zainteresowanego, jak i zaowocuje zrozumieniem i wiarą w ideę Intronizacji Jezusa Króla Polski.


 

NOTATKI

Celakówna R., Notatki cz.1

Celakówna R., Notatki cz.2

Celakówna R., Notatki cz.3

 

LISTY DO KIEROWNIKA SUMIENIA

Celakówna R., Listy do Kierownika sumienia 1

Celakówna R., Listy do Kierownika sumienia 2

 

WYZNANIA Z PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH

Celakówna R., Wyznania z przeżyć wewnętrznych 1

Celakówna R., Wyznania z przeżyć wewnętrznych 2

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DLA OSTATNIEGO KIEROWNIKA SUMIENIA

Celakówna R., Odpowiedzi na pytania dla ostatniego kierownika sumienia


 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd