Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

IV Ogólnopolski Konkurs "Jezus Chrystus naszym Królem"

Konkurs JChNK plakat 2020

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Róża” i Fundacja Serca Jezusa.

Patronat honorowy: JE ks. bp Stanisław Jamrozek, Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Celem Konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana proklamowanego w Polsce 19 listopada 2016 roku i zachęcenie ich do podjęcia wynikających z niego zobowiązań. Wzywają one do troski o sposób życia wyrażający panowanie Jezusa Króla w naszych sercach, rodzinach, parafiach, szkołach i uczelniach, środkach społecznej komunikacji, urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku, miastach i wioskach oraz w całym Narodzie i Państwie Polskim.

Konkurs rozgrywać się będzie w dwóch kategoriach:
- kategoria literacka: wiersz, opowiadanie, esej, rozprawka, reportaż.

- kategoria plastyczna: prace w formacie A4 lub A3.

Grupy wiekowe:
1. Szkoła podstawowa (klasy 1-4).

2. Szkoła podstawowa (klasy 5-8).
3. Szkoły ponadpodstawowe.

Kryteria oceny prac
W ocenie prac nadesłanych przez uczestników Konkursu jury będzie brać pod uwagę poziom artystyczny i oryginalność ujęcia tematu. Praca powinna być opatrzona tytułem i spełniać wymagania swojego gatunku. Praca pisemna powinna być poprawna pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i językowym.

Prace należy na odwrocie podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem autora, podać wiek, klasę i szkołę autora oraz dane kontaktowe: numer telefonu i adres mailowy autora lub opiekuna.
Do nadesłanej pracy należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy przez organizatorów Konkursu. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice/opiekunowie prawni (Załącznik nr 1), a uczestnicy pełnoletni podpisują zgodę samodzielnie (Załącznik nr 2).

Termin nadsyłania prac: 6 listopada 2020 r.

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:
Fundacja Serca Jezusa

Ul. Rozalii Celakówny 11, Szczyglice
32-083 Balice 

Ogłoszenie wyników
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani 22 listopada 2020 r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w wiadomości przesłanej na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy i poprzez ogłoszenie informacji na stronie internetowej www.intronizacja.pl. W tym roku wyjątkowo nie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród. Laureaci Konkursu otrzymają je drogą pocztową na wskazany adres.

Regulamin

Bp Stanisław Jarozek do Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Plakat

DMC Firewall is a Joomla Security extension!