Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

IV Ogólnopolski Konkurs "Jezus Chrystus naszym Królem"

Konkurs JChNK plakat 2020

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Róża” i Fundacja Serca Jezusa.

Patronat honorowy: JE ks. bp Stanisław Jamrozek, Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Celem Konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana proklamowanego w Polsce 19 listopada 2016 roku i zachęcenie ich do podjęcia wynikających z niego zobowiązań. Wzywają one do troski o sposób życia wyrażający panowanie Jezusa Króla w naszych sercach, rodzinach, parafiach, szkołach i uczelniach, środkach społecznej komunikacji, urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku, miastach i wioskach oraz w całym Narodzie i Państwie Polskim.

Konkurs rozgrywać się będzie w dwóch kategoriach:
- kategoria literacka: wiersz, opowiadanie, esej, rozprawka, reportaż.

- kategoria plastyczna: prace w formacie A4 lub A3.

Grupy wiekowe:
1. Szkoła podstawowa (klasy 1-4).

2. Szkoła podstawowa (klasy 5-8).
3. Szkoły ponadpodstawowe.

Kryteria oceny prac
W ocenie prac nadesłanych przez uczestników Konkursu jury będzie brać pod uwagę poziom artystyczny i oryginalność ujęcia tematu. Praca powinna być opatrzona tytułem i spełniać wymagania swojego gatunku. Praca pisemna powinna być poprawna pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i językowym.

Prace należy na odwrocie podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem autora, podać wiek, klasę i szkołę autora oraz dane kontaktowe: numer telefonu i adres mailowy autora lub opiekuna.
Do nadesłanej pracy należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy przez organizatorów Konkursu. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice/opiekunowie prawni (Załącznik nr 1), a uczestnicy pełnoletni podpisują zgodę samodzielnie (Załącznik nr 2).

Termin nadsyłania prac: 6 listopada 2020 r.

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:
Fundacja Serca Jezusa

Ul. Rozalii Celakówny 11, Szczyglice
32-083 Balice 

Ogłoszenie wyników
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani 22 listopada 2020 r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w wiadomości przesłanej na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy i poprzez ogłoszenie informacji na stronie internetowej www.intronizacja.pl. W tym roku wyjątkowo nie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród. Laureaci Konkursu otrzymają je drogą pocztową na wskazany adres.

Regulamin

Bp Stanisław Jarozek do Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Plakat

Wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu "Jezus Chrystus naszym Królem"

Our website is protected by DMC Firewall!