Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

PRO MEMORIA

 

promemoria1

W wodach Jordanu dokonującym namaszczenia Jezusa na Króla Izraela nie jest prorok, lecz sam Ojciec Król. Nie namaszcza Go olejem z oliwki, lecz Duchem Świętym. W taki to sposób Mesjasz jako człowiek objął królestwo po swoim praojcu Dawidzie. Można powiedzieć, że do tej pory Jezus był Synem Królewskim, a teraz w akcie namaszczenia Ojciec przekazuje Mu swą władzę nad Izraelem, ale i nad całym światem – wszystko poddaje pod Jego panowanie. (…)

Mesjasz swą królewską władzą obejmuje cały świat, gdyż jest nie tylko potomkiem Dawida, spadkobiercą królestwa Dawidowego, lecz jest również Bogiem Królem, i z tego tytułu ma prawo zapanować nad wszystkimi narodami świata, jeśli tylko Go rozpoznają, uznają i intronizują. Panowanie Mesjasza bowiem nie zostaje narodom narzucone, lecz im przedłożone na drodze głoszenia z mocą Ducha Świętego Ewangelii o Mesjaszu i Jego Królestwie. Jeżeli dany naród uwierzy świadectwu Ewangelii i odpowie na nie aktem wiary: rozpoznając Mesjasza, uznając nad sobą Jego władzę i intronizując Go jako swego Króla, wtedy panowanie Jezusa w tym narodzie staje się faktem. Z chwilą gdy czas głoszenia Ewangelii narodom się skończy, wiemy, że narody, które nie odpowiedziały aktem wiary na głoszone im świadectwo, mocą królewską Jezusa  zostaną skazane na ogień wieczny przygotowany diabłu i jego zastępom za bunt przeciw Jedynemu i Prawowiernemu Królowi. Obecnie każdy naród, jak i każdy człowiek z osobna dokonuje dobrowolnego wyboru pomiędzy Królestwem Bożym a królestwem ciemności.

W opisanym powyżej akcie namaszczenia Jezus otrzymuje od Ojca nowe Imię. Imię Jezus, które dotychczas nosił i które Go do tej pory określało, zostało Mu nadane przez Maryję i Józefa na polecenie anioła. Imię Jezus było imieniem czasu ukrycia. Skryty pod tym imieniem mógł w miarę swobodnie dorastać do czekającego Go zadania. W wodach Jordanu imię Jezus zostaje przez Boga Ojca zmienione na nowe, pełne majestatu Imię, w którym wszystkie narody będą pokładać nadzieję. Tym świętym, pełnym chwały, budzącym u wrogów trwogę jest Jego nowe Imię: MESJASZ – KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW (Ap 19,16). Przed tym Imieniem drżą potęgi diabelskie i przed tym Imieniem zegnie się każde kolano (por. Flp 2,10). To nowe Imię wyraża godność i istotę misji Jezusa – Jedyny Król świata.

Ks. Tadeusz Kiersztyn, Ostatnia Walka.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd