Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

OŚWIADCZENIE

 

W związku z licznymi zapytaniami osób uczestniczących w tegorocznych Marszach dla Jezusa Króla Polski w Krakowie, Warszawie i Lublinie, dotyczącymi osoby p. Sławomira Zakrzewskiego i jego działalności z tymi Marszami związanej, wyjaśniamy:

1. Odnośnie do Marszów dla Jezusa Króla Polski, które odbyły się w Krakowie w dniu 8 maja 2010 r. oraz w Lublinie w dniu 9 października 2010 r., p. Sławomir Zakrzewski z organizacją tych Marszów nie miał nic wspólnego i uczestniczył w nich na zasadzie „wolnego wstępu”. Niemniej p. Sławomir Zakrzewski w obu tych Marszach wyodrębniał się od pozostałych uczestników samowolną aktywnością, niezgodną z intencjami i poleceniami ich organizatorów, co zakłócało porządek oraz wypaczało przesłanie tych Marszów.

2. Odnośnie do Marszu dla Jezusa Króla Polski, który odbył się w Warszawie w dniu 19 września 2010 r., jego faktyczni organizatorzy postanowili wykluczyć p. Sławomira Zakrzewskiego z grupy osób odpowiedzialnych i prowadzących Marsz z uwagi na urządzoną przez niego, na parę dni przed Marszem w Warszawie, skandaliczną prowokację wymierzoną przeciw obrońcom krzyża przed Pałacem Prezydenckim.

3. Ponieważ w dniu 10 października br., w następnym dniu po Marszu w Lublinie, p. Sławomir Zakrzewski ponowił skandaliczną prowokację wobec osób modlących się pod „Smoleńskim Krzyżem”, wyrażamy głęboką dezaprobatę dla jego postawy oraz potępiamy te antypatriotyczne i antyreligijne ekscesy. Jednocześnie oświadczamy, że p. Sławomir Zakrzewski nie uzyskał nigdy od nas zgody na udzielanie jakichkolwiek wywiadów związanych z tematyką Marszu. W związku z tym uznajemy p. Sławomira Zakrzewskiego za persona non grata na organizowanych w przyszłości przez nas Marszach dla Jezusa Króla Polski.

W imieniu organizatorów Marszu w Krakowie – Józef Kurecki
W imieniu organizatorów Marszu w Warszawie – Teresa Drapińska
W imieniu organizatorów Marszu w Lublinie – Elżbieta Zimecka

DMC Firewall is a Joomla Security extension!