Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.intronizacja.pl/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif
There was a problem loading image http://www.intronizacja.pl/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif

Ostrzeżenie przed Oświadczeniem

 

Oświadczenie Kurii Krakowskiej w sprawie działalności ks. Piotra Natanka zostało wykorzystane przez wrogów Jezusa Króla do postponowania i ośmieszania działań zmierzających do Jego Intronizacji przez Naród Polski.

Read More

Informacyjne portale internetowe i inne nośniki informacji, jak: prasa, radio i telewizja dopatrują się w powyższym oświadczeniu przyczyn ataku Kurii Krakowskiej na ks. Piotra Natanka rzekomo z powodu głoszonej przez niego Intronizacji Jezusa Króla Polski. Jest to oczywista manipulacja tekstem Oświadczenia, w którym ani razu nie pada zarzut pod adresem ks. Piotra Natanka, że prowadzi negatywnie ocenianą przez kościół krakowski działalność na rzecz Intronizacji Jezusa Króla Polski. Ponieważ prowadzona przez media akcja przypisywania ks. Piotrowi Natankowi w nawiązaniu do Oświadczenia Kurii Krakowskiej głównej roli w prowadzonych w Polsce działaniach na rzecz uznania Pana Jezusa Królem Polski jest podjęta w celu ich zdyskredytowania w oczach wiernych, można się tylko domyślać, że kreuje ją najciemniejsza opozycja do Boga i naszej wiary. Niestety w podobny sposób wykorzystują to Oświadczenie do zwalczenia Intronizacji Jezusa Króla Polski także niektórzy biskupi.

By zrozumieć przewrotność tej intrygi, trzeba wziąć pod uwagę dwa fakty:

  1. Ks. Piotr Natanek włączył się w ogólnopolski ruch religijny promujący Intronizację Jezusa Króla Polski dość późno, bo dopiero od 2007 roku (ruch ten trwa przynajmniej od roku 1996, tj. od chwili otwarcia procesu kanonizacyjnego S.B. Rozalii Celakówny) i próbował mu nadać mylny kierunek na Intronizację Jezusa Króla Wszechświata (zob. wydaną i propagowaną przez niego Nowennę ku czci Chrystusa Króla).
  2. Kuria Krakowska w swym Oświadczeniu – zredukowanym zresztą do samych ogólników – nie oskarża ks. Piotra Natanka z powodu jego zaangażowania na rzecz Intronizacji, ale wyraźnie zarzuca mu niesubordynację jurysdykcyjną i uznaje za szczególnie naganną jego szeroko rozwiniętą akcję (jak wynika z tekstu Oświadczenia) na rzecz nawrócenia Unii Europejskiej, Episkopatu Polski czy Żydów. Kwestionuje także wiarygodność jego nauczania, które przeważnie bazuje na objawieniach różnych nawiedzonych osób, co, niestety, wydaje się być zarzutem słusznym.

Wobec powyższego akcja propagandowa przeciwko Intronizacji Jezusa Króla Polski przeprowadzona przez mass media w nawiązaniu do Oświadczenia Kurii Krakowskiej jest wyjątkowo przewrotna i nieuczciwa. Dlatego ostrzegam wszystkich wierzących, by nie dali się wilkom odłączyć od Jezusa Króla Polski.

ks. Tadeusz Kiersztyn

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd