Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

POMÓŻMY NASZYM KAPŁANOM!

Nowa ogólnopolska akcja 2012

Stowarzyszenie „Róża” podjęło akcję POMÓŻMY NASZYM KAPŁANOM! Polega ona na rozsyłaniu do księży proboszczów we wszystkich diecezjach w Polsce listu z najnowszą broszurką pt. Czas zwodzenia!

Stan akcji na 15 czerwca 2012 r.

 

AKCJA POMÓŻMY NASZYM KAPŁANOM ZAKOŃCZONA!
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!
 
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które brały w niej udział; zarówno ofiarodawcom, jak i osobom zaangażowanym przy wysyłce broszurek. Dziękujemy wszystkim Kapłanom, którzy wdzięcznym sercem przyjęli Czas zwodzenia! i zechcieli go przeczytać. Wielkie słowa uznania i podzięki dla koordynatora całej Akcji, pani Teresy z Warszawy. Czekamy na jej szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonej akcji wysłania do około 10 000 parafii listów z broszurkami. Aby przeprowadzona Akcja mogła dalej owocować dla dobra naszego Narodu, prosimy wszystkich o dalsze wspieranie polskiego duchowieństwa swą modlitwą.

Przeczytaj sprawozdanie z przebiegu akcji»


 

 Nasza ocena akcji Pomóżmy naszym kapłanom!

Akcja wspaniale się rozwinęła i zakończyła w rekordowo krótkim czasie. Bardzo nas cieszy ten odzew społeczny, który przerósł naszcze przewidywania. Wiele osób widzi problemy, z którymi boryka się Kościół w Polsce, i dlatego upatruje w broszurce pomocny środek do ich przynajmniej częściowego przezwyciężenia. Dziękujemy wszystkim za bardzo życzliwe i merytoryczne wypowiedzi odnośnie do poruszonych w broszurce tematów. Pojawiają się również wypowiedzi krytyczne, odsądzające nas od dobrych intencji.

Naszym adwersarzom pragniemy zwrócić uwagę, że broszurka Czas zwodzenia! nie jest wymierzona przeciw komukolwiek, a jedynie uwidacznia rażące błędy teologiczne lub nadużycia etyczne dotyczące Dzieła Intronizacji Jezusa Króla Polski. Polemika zawarta w broszurce z tymi błędami i nadużyciami została podjęta w trosce o obronę Prawdy Objawionej oraz zleconej Polsce misji Intronizacji, od której – jak wierzymy – zależy nasze ocalenie. Dlatego bardzo szkodliwa dla całej akcji była i jest działalność poszczególnych osób związanych z  osobą ks. P. Natanka, które kierują się dziwną retoryką. Jeśli w broszurce mówimy o błędnym ukazywaniu treści Objawienia przez biskupów, wtedy osoby te uważają, że czynimy to słusznie. Natomiast jeśli ukazujemy nadużycia wobec Dzieła Intronizacji popełnione przez ks. P. Natanka, wtedy przypisuje nam się intencje celowego niszczenia tego kapłana, zarzucając nam kłamstwo i manipulację, a nierzadko obrzucając autorów broszurki przykrymi epitetami. Do tych osób apelujemy, by jeszcze raz przeczytały broszurkę bez uprzedzeń i zdobyły się na sprawiedliwą ocenę jej treści. Wszelka demagogia tylko może nam wszystkim zaszkodzić i uniemożliwić dokonanie Intronizacji Jezusa Króla Polski. Czy naprawa kilku błędnych kwestii w prowadzonej przez ks. P. Natanka działalności na rzecz Intronizacji Jezusa Króla Polski nie wyszłaby całemu Narodowi Polskiemu na dobre?

W broszurce Czas zwodzenia! został omówiony szereg zjawisk, tyle niewygodnych dla poszczególnych osób, co niebezpiecznych dla życia religijnego całego naszego Narodu. Prawda niezależnie od tego czy jest trudna, czy przykra zawsze będzie prawdą, której głoszenie i obrona jest naszą powinnością wobec Boga, jeśli w Niego wierzymy. Dlatego broszurkę pragniemy dostarczyć naszym pasterzom, by sami nie ulegali zwodzeniu, by widzieli niebezpieczeństwo zagrażające wiernym i aby potrafili właściwie nas prowadzić po drodze Intronizacji Jezusa Króla Polski.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w akcję Pomóżmy naszym kapłanom! A szczególne wyrazy wdzięczności i podziękowania kierujemy pod adresem p. Teresy z Warszawy, która z wielkim poświęceniem koordynowała całą akcję.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!