Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
 

 

godlo_1919Przywrócić znaki zwycięstwa

Piotr Pikuła

Od kiedy w Polsce zaczęła się rozwijać Inicjatywa Obywatelska, której celem jest  m.in. korekta godła państwowego, pojawiła się potrzeba przekazania Polakom informacji na temat tego najważniejszego symbolu narodowego. Z doświadczenia wiem, że mało osób zna dzieje naszego godła. Niestety, jeszcze mniej wie, że do dziś pióra Orła Białego plamią znamiona upokorzenia. Trzeba, aby te znamiona usunięto. Trzeba przywrócić znaki zwycięstwa!

Więcej...


Charakter_narodowyPolski charakter narodowy na tle dziejów ojczystych

dr Teresa Bloch

Gdy mówimy  o charakterze narodowym Polaków,  mamy zwykle na myśli zalety i wady szlachty polskiej, pomijamy zaś dwa pozostałe stany: mieszczan i chłopów.  Jeśli chcemy oceniać  nasz  charakter narodowy,  musimy przede wszystkim odnieść się do wielu jego cech w następujących epokach dziejowych: piastowskiej, jagiellońskiej, elekcyjnej,  rozbiorów, w okresie pełnej suwerenności II Rzeczypospolitej,   II wojnie światowej  oraz w PRL. Zauważymy wówczas, że wiele cech nie zmieniło się  do dnia dzisiejszego, ale zaobserwujemy też istotne zmiany w charakterze narodowym, jakie dokonały się pod wpływem wydarzeń historycznych...

Więcej...


Monte_CassinoI poszli o honor się bić...
W 60. rocznicę bitwy o Monte Cassino

dr Teresa Bloch

Armia polska podczas II wojny światowej walczyła z przeważającymi siłami wroga na żyznych równinach Polski w kampanii wrześniowej, wśród fiordów norweskich (bitwa o Narwik), na polach Flandrii, na zielonych Wyspach Brytyjskich (w bitwie powietrznej o Anglię) i pustynnych piaskach Libii (Tobruk). Wszędzie tam, gdziekolwiek bił się żołnierz polski, imponował światu walecznością i bohaterstwem.
Udział Polaków w bitwie o Monte Cassino ma swój szczególny wymiar  ze względu na odniesione zwycięstwo przez żołnierzy, niedawnych więźniów łagrów sowieckich, deportowanych w latach 1940-41 do Związku Radzieckiego, którzy po podpisaniu w Londynie 30 lipca 1941 r. słynnego układu Sikorski–Majski mogli ochotniczo wstępować do Armii Polskiej, organizowanej w Buzułuku i Tatiszczewie pod dowództwem gen. Władysława Andersa...

Więcej...


BaltykBałtyk jako okno na świat w polityce polskiej na przestrzeni dziejów

dr Teresa Bloch

 Hasło: „Trzymajmy się morza”, zostało sformułowane dopiero w 1790 r. przez Stanisława Staszica w Przestrogach dla Polski, ale nasi praojcowie już w dobie piastowskiej intuicyjnie dążyli do opanowania wybrzeża bałtyckiego. Ponadto Bałtyk był naturalną północną granicą Polski, której można było skutecznie bronić pod warunkiem posiadania własnej floty. Utrwalenie panowania polskiego na tych terenach wymagało wielowiekowych wysiłków i niemało ofiar...

Więcej...


bitwa_warszawskaBitwa Warszawska
85. rocznica osiemnastej bitwy decydującej o losach świata

dr Teresa Bloch

Głównymi przegranymi w I wojnie światowej były dwa państwa: Niemcy i Rosja radziecka. Na gruzach państw centralnych powstało kilkanaście państw narodowych, w tym – po 123 latach niewoli – II Rzeczpospolita. Oba państwa – Rosja i Polska – miały odmienne cele strategiczne. Bolszewicy dążyli  do połączenia rosyjskiej rewolucji socjalistycznej z rewolucją w Niemczech i Austrii jako dalszy krok w kierunku rozprzestrzeniania się socjalizmu na świecie. Polacy chcieli ją zatrzymać u granic odradzającego się państwa. Lew Trocki, przewodniczący  Rewolucyjnej Rady Wojennej Republiki, 18 listopada 1918 r. powiedział: Przez Kijów prowadzi prosta droga do połączenia się z rewolucją austro-węgierską, podobnie jak przez Psków i Wilno prowadzi droga do połączenia się z rewolucją niemiecką. Ofensywa na wszystkich frontach. A więc dekret Rady Komisarzy Ludowych o prawie narodów do samostanowienia i suwerenności był kłamstwem, jakim posłużyli się bolszewicy w skrajnie niekorzystnej dla siebie  sytuacji wewnętrznej (wojna domowa z białymi generałami: Denikinem, Wranglem, Kołaczakiem i Judeniczem).Tezę tę potwierdza wcześniejsza wypowiedź Lenina z 9 listopada 1917 r.: Interesy socjalizmu stoją wyżej niż interesy prawa narodów do samookreślenia.

Niemcy przegrały wojnę, a traktat brzeski został unieważniony, ale dla Polski miał on groźne następstwa, bowiem uwikłał ją w wojnę z Ukraińcami o Chełmszczyznę i Lwów, która trwała do maja 1919 r. Heroicznym akordem tych zmagań były walki Orląt Lwowskich w listopadzie 1918 r.

Więcej...
HallerJózef Haller – człowiek czystych rąk i serca


dr Teresa Bloch

Do grona wybitnych Polaków w okresie międzywojennym należał Józef Haller. Mówiono o nim, że był głosem sumienia, nieugiętym obrońcą prawa i sprawiedliwości, bezkompromisowym wyznawcą katolicyzmu. Taką postawę generała ukształtowała atmosfera domu rodzinnego, przeniknięta głęboką religijnością, kultem maryjnym i patriotycznymi tradycjami rodziców i kuzynów, którzy uczestniczyli w Wiośnie Ludów i powstaniu styczniowym. Został wychowany na dziełach wieszczów i pietyzmu dla powstań narodowych. Marzył o odrodzeniu Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych. Tym wszystkim, którzy zarzucali mu, że wykształcenie odbierał w szkołach z językiem niemieckim, odpowiadał, iż  zgodnie  z życzeniem rodziców chciał poświęcić się rzemiosłu wojennemu, a nauczyć się go mógł jedynie w armii austro-węgierskiej. Jego ojciec był przekonany, że pomimo heroicznego wysiłku Polacy ponosili klęski w powstaniach, ponieważ nie mieli odpowiednio wykształconych oficerów. Uznał więc, że „obowiązkiem narodowym było przygotowanie odpowiedniego korpusu oficerskiego” dla przyszłych powstańców...

 Więcej...


Sobieski pod WiedniemJan III Sobieski – król i wódz

dr Teresa Bloch

Wiek XVII w dziejach Europy i Rzeczpospolitej zajmuje szczególne miejsce, upłynął bowiem pod znakiem wojen. W połowie tego stulecia przez Europę przetoczył się walec wojny 30-letniej, która angażowała środki i siły panujących wówczas dynastii i była drugą po reformacji  wielką próbą sił pomiędzy katolicyzmem i protestantyzmem o przejęcie wpływów na kontynencie.  Spośród państw europejskich do potęgi doszła Szwecja,  Rosja przeżywała bezkrólewie, czyli  „wielką smutę”, a Turcja po krótkim okresie osłabienia wewnętrznego  powróciła do polityki ekspansywnej...

Więcej...


Unia litewskaDwa oblicza unii. Unie polsko-litewskie a Unia Europejska

dr Teresa Bloch

Unia polsko-litewska, trwająca blisko sześć wieków w przeciwieństwie do wcześniej tworzonych imperiów, które unicestwiały narody, podbijając je – była aktem dwóch suwerennych państw. Dla pogańskiej Litwy stanowiła konieczność dziejową ze względu na niszczycielskie wojny z zakonem krzyżackim, prowadzone pod pretekstem niesienia wiary. Polska wnosiła doświadczenie walki z bezwzględnym naporem germańskim, który jej towarzyszył od samego początku tworzenia państwowości. Polacy zmagali się z Niemcami – wrogiem niebezpiecznym, zdecydowanym, górującym pod względem cywilizacyjnym, wrogiem, który chciał nas schrystianizować „ogniem i mieczem”...

Więcej...

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Armia polska podczas II wojny światowej walczyła z przeważającymi siłami wroga na żyznych równinach Polski w kampanii wrześniowej, wśród fiordów norweskich (bitwa o Narwik), na polach Flandrii, na zielonych Wyspach Brytyjskich (w bitwie powietrznej o Anglię) i pustynnych piaskach Libii (Tobruk). Wszędzie tam, gdziekolwiek bił się żołnierz polski, imponował światu walecznością i bohaterstwem. Udział Polaków w bitwie o Monte Cassino ma swój szczególny wymiar  ze względu na odniesione zwycięstwo przez żołnierzy, niedawnych więźniów łagrów sowieckich, deportowanych w latach 1940-41 do Związku Radzieckiego, którzy po podpisaniu w Londynie 30 lipca 1941 r. słynnego układu Sikorski–Majski mogli na podstawie zawartej 14 sierpnia 1941 r. konwencji wojskowej ochotniczo wstępować do Armii Polskiej, organizowanej w Buzułuku i Tatiszczewie pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Po niedotrzymaniu przez Rosjan warunków układu (radykalne zmniejszenie racji żywnościowych dla wojska) w marcu i sierpniu 1942 r. nastąpiła ewakuacja Armii Polskiej ze ZSRR do Persji. Po przeszkoleniu wojska w Iraku, Palestynie i Egipcie utworzono u boku aliantów 2 Korpus Polski, który wsławił się w walkach na terenie Italii.

 

Kontakt

LOGO_Roza

Stowarzyszenie „Róża”
ul. Do Wilgi 23, 30-419 Kraków
tel. 12 266 27 64
stowarzyszenie@intronizacja.pl

Zamieść na swojej stronie baner intronizacja.pl


Copyright © 2009-2018 Stowarzyszenie "Róża".
Wszelkie prawa zastrzeżone.